Kurkien mukana etelään  
line decor
   Sivu päivitetty 7.10.2011
line decor
 
 
 
 

 
 
”Outo”

Kesän 2011 ensimmäinen satelliittikurki pyydystettiin Outokummusta. Reviiriksi valittiin sama, jolta Janne Leppäsen kesällä 2010 värirengastama kaksoispoikue kontrolloitiin Israelin Hulassa keväällä 2011. Koska Janne havaitsi uuden poikueen reviirillä myös kesällä 2011, valjastettiin sen ainokainen renkaaseen kiinnitetyllä 20 g satelliittilähettimellä ja nimettiin syntymäkuntansa mukaan Oudoksi. Myös tämä perhe liittyi syksyn kuluessa Outokummun Vuonoksen altailla yöpyvään kurkiparveen ruokailualueiden pysyessä edelleen kotireviirin tuntumassa. Myöhemmin valjastetuista Horsma- ja Ruvas -kurjista poiketen perheen hermo piti myös loistavassa muuttosäässä 18.9.2011, jolloin Janne Leppänen varmisti perheen ruokailevan tyynen rauhallisesti 80 kurjen parvessa lähellä syntymäelinpiiriä. Perheestä saatiin viimeinen varma paikannus Suomesta 30.9.2011 aamuyöllä, jolloin kurjet, ensimmäistä kertaa, eivät yöpyneet Vuonoksen jätealtailla, vaan Viinijärven saaressa, samassa paikassa, jossa Horsma nähtiin viimeisenä yönä ennen muutolle lähtöään.

Teksti Petri Suorsa

 

 

”Horsma”

29.7.2011 Polvijärvellä valjastettiin satelliittilähettimellä myös toinen, lähes lentokykyinen kurjen poikanen, joka kotireviirinsä mukaan nimettiin Horsmaksi. Tämä lintu sai selkäreppulähettimen, jonka antamien paikannusten mukaan perhe yöpyi joko Outokummun kaivosalueen - Vuonoksen noin 200 kurjen parvessa tai sitten Viinijärven saarissa. Poikue palasi kuitenkin aina muutolle lähtöpäiväänsä asti tutuille kotipelloille syömään. 17.9.2011 Horsma yöpyi vielä Vuonoksen altailla, mutta muutti seuraavana päivänä Viron Matsalunlahdelle.

Teksti Petri Suorsa

 

 

”Ruvas”

Maastokaudella 2010 Polvijärvellä pyydystetyn Goljatti-kurjen seuranta katkesi harmittavasti Egyptissä juuri ennen siirtymistä Koillis-Afrikan talvialueille. Jotta reitin loppuvaiheet sekä myös pysyvyys tai mahdollinen vuosien välinen vaihtelu selviäisivät, pyydystettiin samalta reviiriltä heinäkuun lopussa 2011 lähes lentokykyinen poikanen. Kurjelle kiinnitettiin 20 g satelliittilähetin maatunnusrenkaaseen. Kotireviirinsä Ruvaslahden mukaisesti kurki nimettiin Ruvaaksi. Emojen käyttäytyminen ja reviirin käyttö viittasivat vahvasti siihen, että Ruvas todellakin on Goljatin pikkuveli, vaikka täysin varmaa se ei ilman dna-analyysejä olekaan. Poikasten tultua lentokykyisiksi, perhe alkoi yöpyä viime-vuotiseen tapaansa myös reviirin ulkopuolella, sekä läheisellä Hirvisuolla että Ruvaslahden saarissa. Kymmenet tuhannet Suomen kurjet rynnistivät 15. - 18.9.2011 Suomesta etelään. Houkutus osoittautui liian suureksi myös Ruvaan perheelle, joka jätti Polvijärven yllättäen jo 18.9.2011 eli 8 vuorokautta viime syksyä aikaisemmin. Alustavasti perheen reitti näyttäisi tänäkin vuonna suuntautuvan aluksi lounaaseen Viron levähdysalueille.

Teksti Petri Suorsa

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Outo

Outo

Janne (takana) vapauttaa Oudon.

Photo : © Petri Suorsa

Outo

Outo ja sen emo 18.9.2011.

Photo : © Janne Leppänen

Outo

Outo on juuri saapunut yöpymään Vuonoksen jätealtaalle Outokummussa 29.8.2011.

Photo : © Janne Leppänen

Horsma

Horsma

Janne ja valjastettu Horsma

Photo : © Petri Suorsa

Ruvas

Ruvas

Ruvas sai lähettimen yön jo pimetessä.

Photo : © Janne Leppänen

Ruvas

Kuukausi pyydystyksestä Ruvas on jo komea kurkinuorukainen

Photo : © Janne Leppänen

 

.